Medicinaffald

Medicinaffald

Al medicin har en begrænset holdbarhed. På medicinen er påtrykt en "anvendes før" - dato, og man bør aldrig anvende medicin, der har overskredet denne dato. Når medicin bliver for gammelt, forsvinder lægemidlets virkning.

Det er ikke kun for gammel medicin, der bør kasseres. Har du gennemgået et nu afsluttet behandlingsforløb, og er der blevet medicin tilovers, bør du også aflevere denne medicin til destruktion. 

Medicinaffald bør ikke smides ud med den almindelige dagrenovation, da medicinaffald skader det ydre miljø, men derimod afleveres på apoteket, hvor det vil blive sorteret og sendt til destruktion.

Medicinaffald er et vidt begreb der bl.a. inkluderer alle lægemidler (også håndkøbslægemidler), levende vacciner og brugte kanyler. Apoteket modtager af sikkerhedsgrunde kun brugte kanyler, som afleveres i godkendte kanylebokse (disse kanylebokse kan købes på apoteket). Medicinaffald omfatter derimod ikke kosmetik, briller, batterier, høreapparater og lignende.

Så aflever dit medicinaffald på apoteket og vær med til at passe på miljøet