Dosispakket medicin

Dosispakket medicin

Vi pakker din medicin efter lægens recepter

Tager du flere forskellige lægemidler, og synes du, det kan være vanskeligt at holde styr på det? Eller vil du bare gerne gøre det lidt lettere for dig selv? Så kan du få os til at pakke din medicin i engangsposer. Vi kalder det dosispakket medicin.

Hvad er dosispakket medicin?

  • Dosispakket medicin er medicin pakket til den enkelte bruger i engangsposer til 14 dage ad gangen.
  • Hver pose indeholder medicin til et bestemt tidspunkt. På hver pose står brugerens CPR-nummer, navn, dato, tidspunkt for indtagelsen, samt hvilken medicin der er i posen.
  • Apoteket står for pakningen og der pakkes efter lægens recepter.
  • I tilfælde af ændringer meddeles dette apoteket.
  • Medicinen kan afhentes på apoteket dagen før en ny periodes start eller efter aftale bringes medicinen ud.

Kig ind på apoteket eller kontakt os på 64417743, hvis du har spørgsmål til dosispakket medicin.

Hvorfor kan det være en fordel at få dosispakket sin medicin?

  • Hvis du har svært ved at huske at tage din medicin. Medicinen pakkes i gennemsigtige engangsposer til morgen, middag aften og nat. Hver pose er forsynet med navn, cpr-nummer, dato og tidspunkt for indtagelse, samt hvilken medicin der er i posen.
  • Du skal ikke ringe til lægen for at forny sine bestillinger. Når man sammen med sin læge har fået aftalt, at få medicinen pakket i dosisruller sørger lægen for at sende recepter til apoteket.  Herefter kan man fast afhente eller få sendt medicinen og skal altså ikke tænke på at få bestilt sin medicin. Man går selvfølgelig til de normal tjek hos lægen, og giver dette anledning til ændringer til medicinen vil lægen sende en meddelelse til apoteket. Apoteket sørger for at dosisrullerne bliver tilpasset til næste leverance.
  • Økonomisk fordel. Det koster ca 1 kr pr. dag at få sin medicin pakket i dosisruller. Har man helbredskort vil det koste ca. 1 kr pr uge. Derudover betaler man for medicinen og her vil der altid tages udgangspunkt i laveste stk. pris – der dosispakkes ud fra den pakningsstørrelse som er billigst. Da man kun får leveret medicin til 14 dages forbrug vil det ikke blive aktuelt at kassere eventuelle rastmedicin.
  • Medicinændringer.  Hvis medicinen ændres i en dosispeiode (eller medicinen for en ny periode allerede er ved at blive pakket) kan man få pakket en ny portion, og den gamle medicin skal destrueres. Du kommer altså højst til at skulle kassere medicin til omkring 14 dages forbrug.
  • Information om medicinen. Der udleveres en informationsmappe sammen med medicinen første gang man modtager dosispakket medicin. Denne koster 45,-. I mappen findes en oversigt over den pakkede medicin (doseringskort). Man kan altid på anmodning få informationssedler om de tabletter og kapsler, der er pakket i poserne.