Vores servicemål

Vores servicemål

Køventetid

Mindst 95 % af vores kunder venter under 5 minutter. Højst 5 % af vores kunder venter over 10 minutter.
 

Fejludlevering

Der må højst ske fejl i 2 ud af 10000 ordinationer på recepter (= 0,02%)
 

Fejludlevering ved dosisdispensering

Der må højst ske 1 fejl ud af 2500 udlevering om året i forbindelse med udlevering af dosispakket medicin (= 0,04%)
 

Service (leveringsevne)

I 98 ud af 100 tilfælde har apoteket det efterspurgte receptpligtige lægemiddel på lager. Fortæl os, hvis du ønsker, at vi skal have et bestemt lægemiddel på lager
Servicegrad (leveringsevne)

 

Øvrige servicetiltag

  • Størst mulig diskretion, som imødekommes ved at du fremviser dit sygesikringsbevis, når du skal handle receptmedicin.
  • Udbringning af medicin indenfor bygrænsen mod opkrævning af gebyr.
  • Hvis vi ikke har et lægemiddel på lager, når du afhenter, tilbyder vi at ringe eller sms'e ved hjemkomst
  • Niveaufri adgang så gangbesværede eller barnevogne nemt kan komme ind på apoteket.

 

Rådgivning og information

Når du handler lægemidler på Middelfart Apotek til eget brug eller til dine børn under 15 år, tilbydes du den nødvendige rådgivning omkring brugen af lægemidlerne.
For at sikre os dette, vil du opleve, at vi stiller dig nogle afklarende spørgsmål.  Alle kunder inviteres til dialog.
Vi respekterer selvfølgelige, hvis du ikke ønsker dette tilbud.
Er du forsendelseskunde kan du på forsendelsesbilaget altid se ændring af medicinnavne og få telefonnummeret til apoteket, hvor du kan få yderligere oplysninger om din medicin. Kunder der får dosispakket medicin får altid både kopi af doseringskortet og indlægssedler til de pågældende lægemidler.
Ved tvivl spørgsmål vedr. din medicinering kontakt apoteket på tlf. 64417743
Du kan se vores målopfyldelse af servicemål her.